Plantskola öppen mellan april och oktober

I vår plantskola har vi krukodlade träd, buskar, rosor och perenner. Dessa är lämpliga att plantera i Din trädgård mellan april och november.

Så när Du känner att det är dags att göra om i Din trädgård, kom till oss på Marieborgs så får Du den hjälp Du behöver. Naturligtvis har vi även kvalitetsjord till Din plantering.

Bildnamn Vi har både barr och löv på stam
Bildnamn
Bildnamn Japanska lönnar i olika färger